Nyereményjáték- Játékszabályzat

Czinamon – ékszer

1. Czinamon – ékszer /székhelye: Budapest 1183 Garam u.30./ (a továbbiakban: szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 4. és 7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: játékos).

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játékban azon személyek vehetnek részt, akik  érvényes feliratkozást adtak le a Czinamon – ékszer oldalának hírlevelére(https://czinamon-ekszer.hu/).

A Játék során a fenti feltételt teljesítő Játékosok között, az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra véletlenszerűen, gépi módszerrel (a sorsolás nem nyilvános)

Az aktuális nyeremény  mindig közzé van téve a honlapon.

Sorsolás időpontjai: Minden nyereményjátékban fel van tüntetve a lejárati időpont, és a sorsolás időpontja is.

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A Játék során egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult.

3. A Szervező a sorsolás után az oldalon regisztrált e-mail címen értesíti a nyertes Játékosokat. A nyertes Játékos az e-mail kézhezvételétől számított 2 (kettő) héten belül köteles az üzenetben megjelölt elérhetőségen a szervezővel felvenni a kapcsolatot a nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A szervező nem vállalja a felelősséget a játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. rossz e-mail cím) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben bármelyik nyertes, a megbeszélt időponton túl, nem veszi át nyereményét 2 napon belül, akkor ezt követően – ellenkező megállapodás hiányában – a nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik és a szervező az első tartaléknyertest értesíti.

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

4. A játékból – a szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik a játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós e-mail címmel vesznek részt a játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a játékkal összefüggésben a szervezőnek okoztak. Továbbá a szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a játékost kizárja a sorsolásból.

5. A nyereményt jelen esetben Áfa mentes, nincs semmilyen egyéb járulékfizetési kötelezettség, valamint a nyeremény kiszállításának költségét a szervező viseli, személyes átvétel esetén, időpont és a hely egyeztetése után kerül rá sor.

6. A játékosok a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

6.1    nyertesség esetén a szervező a nyeremények átadását fényképekkel, videóval dokumentálhatja, amit később a szervező saját Facebook oldalán és weboldalán nyilvánosságra hoz.

6.2    nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

6.3     részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7. A Játékból ki vannak zárva a szervező,  mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8. szervező fenntartja a jogot a játék megszakítására, felfüggesztésére. Ha a szervező felfüggeszti vagy megszakítja a játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a szervező weboldalán (https://czinamon-ekszer.hu/).

9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Czinamon – ékszer, Budapest 2018 április 03..

Pin It on Pinterest

Share This