Mozaik ékszer, a múzsák ékszerei

Mozaik ékszer szimbolizálja, hogy  a részletekből lesz a csodálatos egységes egész!

A mozaik egy művészeti technika és annak eredménye, amelynél kicsiny méretű színes üveg-, kő- vagy kavicsdarabokból állítják össze a képet vagy mintázatot (néha más anyagokat is használnak). A mozaikdarabokat cementtel, gipsszel rögzítették, vagy a még nedves vakolatba nyomjták bele. A mozaik szó a görög muszeion szóból eredeztetett latin opus musivum (múzsákhoz közelálló) kifejezésből származik. A művészeti ág múzsákkal való kapcsolatba hozása azt jelenti, hogy a mozaik igen megbecsült műfaj volt régen.  A múzsák a görög mitológiában a mítoszok megtestesítői, a költészet, a zene, a tánc és a tudományok istennői, az emlékezés és az improvizáció ihletői.

Mozaik ékszerek, vagyis a múzsák műve, a múzsák éneke elevenedik meg ezekben a színe ékszerekben.

Pauszaniasz szerint eredetileg három múzsa volt: Aoidé („Dal”, „Éneklés”), Meleté („Gyakorlás”) és Mnémé („Emlékezés”)nevük a költői gyakorlat három alapfeltételére utal. Delphoiban szintén három múzsának állítottak szentélyt, de nevük mások volt: Neté, Meszé és Hüpaté amelyek az ókori időkben használatos líra három húrjának elnevezése. A korai hagyományok szerint a negyedik múzsa Arkhé(Arche) volt.

Hésziodosz már kilenc múzsáról ír, akiket név szerint is megnevez. Legfőbb feladatuk, hogy megénekeljék az istenek és titánok harcait, valamint enyhítsék az emberek gondjait-bajait a zene, a tánc és a költemények révén. A múzsák alakjaihoz csak a késő hellenikus kortól kötődik az az állandósult feladatkör, amelyek patrónusaiként ma ismerjük őket:

-Kalliopé: az epikus költészet, a filozófia és a tudományok

-Terpszikhoré: a tánc

-Thaleia (Thália): a komédia, a színház

-Melpomené: a tragédia, a dráma és a gyászének

-Polühümnia: a himnikus költészet

-Euterpé: a lírai verselés és a zene

-Erató: a szerelmi költészet és a dalok

-Kleió: a történetírás

Ékszereim: Czinamon-ékszer

Üvegtárgyaim: Czinamon Glass Art

 

Pin It on Pinterest

Share This